Опубликовано

Bass handpans

 Pantheon Steel Sohlo  E/B
 SunPan Sunbass  

Sohlo E/B (E side) + Halo Genesis Silverado 8

Sohlo E/B (E side) + Halo Genesis Silverado 8