Опубликовано

Kokin-Joshi

Kokin-Joshi или Kokin-Choshi основан на Hang.

 PANart Hang Kokin-Choshi (1st gen 2002/04)  (G) C Db F G Bb C Db F  
 PANart Low Hang High Voice Kokin-Joshi (1st gen 2005)  (F) C Db F G Bb C Db F
 PANart Low Hang Low Voice Kokin-Joshi (1st gen 2005)  (F) Gb Bb C Eb F Gb Bb