Опубликовано

Shang Diao

Shang Diao основан на Hang и Bali Steel Pan.

 PANart Hang Shang-Diao (1st gen 2004)  (F) Bb C Eb F Ab Bb C Eb
 PANart Low Hang High Voice Shang-Diao (1st gen 2005)  (F) Bb C Eb F Ab Bb C Eb
 PANart Low Hang Low Voice Shang-Diao (1st gen 2005)  (F) G Bb C Eb F G Bb